Nota legal

D’ainagràfic

Aina Pongiluppi Gomila

46751880X

www.d-aina.com

 

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

Queden reservats a favor de D’ainagràfic tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.

Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual o copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

 

Protecció de dades

D’ainagràfic es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través dels correus electrònics posats a la seva disposició a la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder enviar la informació que consideri del seu interès per qualsevol mitjà.

En relació amb aquestes dades, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.

Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a D’ainagràfic a l’adreça de correu electrònic: dainagrafic@gmail.com.

D’ainagràfic es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

 

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.

D’ainagràfic no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.

D’ainagràfic no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin causar en el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.