dima
  • Quaderns Enayim

    Disseny de logotip per a la col·lecció de quaderns Enayim. Disseny i estudi de les pautes a seguir per a la col·lecció de quaderns per a joves de batxillerat i cicles formatius (16-18 anys). Entrega d’un manual d´’us per a la posterior maquetació dels diferents números de la col·lecció. Imatges d’arxiu d’ús exclusiu a nivell de maqueta. Editorial Edebé. 2013