dima
  • Carnet FaPaC

    Disseny de carnet i banners estàtics per a la Federació d'associacions d'alumnes i pares de Catalunya (FaPaC). Estudi Carme Vives / 2015